Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

«Οι καλοί είναι και πιο δυνατοί»Σύμφωνα με έρευνες, όσοι χαρακτηρίζονται από διάθεση προσφο­ράς στο κοινωνικό σύνολο και διακρίνονται πα­ράλ­ληλα για το ήθος τους διαθέτoυν μεγαλύ­τε­ρη θέλη­ση και σωματική αντοχή σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Το αποκαλούν φαινόμενο «ηθικής μετάπλασης» και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών επιστημονικών μελετών και ερευνών. Βάσει της συγκεκριμένης θεωρίας, όσοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από ουμανιστικές τάσεις με διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και διακρίνονται παράλληλα για το ήθος και την εντιμότητά τους, διαθέτουν συνήθως μεγαλύτερη σωματική αντοχή και ισχυρότερη δύναμη θέλησης σε σχέση με τους υπόλοιπους, γεγονός το οποίο επιδρά θετικά στη λήψη αποφάσεων.

Μια πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ήρθε να ενισχύσει την παραπάνω άποψη, καταδεικνύοντας ότι μια σειρά ηθικών πράξεων ή αγαθοεργιών μπορεί να αυξήσει τόσο τις φυσικές ικανότητες όσο και την ισχύ της θέλησης ενός ατόμου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα που είτε ανέλαβαν τον ρόλο του «Καλού Σαμαρείτη» είτε απλώς φαντάστηκαν ότι προβαίνουν στην τέλεση μιας καλής πράξης, προσφέροντας για παράδειγμα, πολύτιμη βοήθεια σε έναν συνάνθρωπό τους, αποδείχθηκαν μεταγενέστερα περισσότερο ικανοί στη διεκπεραίωση μιας «αποστολής», η οποία απαιτούσε φυσική δύναμη και αντοχή.

Ο Κερτ Γκρέι, ένας εκ των ερευνητών και φοιτητής διδακτορικού ψυχολογίας στο Χάρβαρντ, περιγράφει στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της έρευνας, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Social Psychological and Personality Science», τις εν λόγω επενέργειες ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία στον τομέα της ηθικής και της εντιμότητας.

Αποτελεσματικοί "Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτούς που πράττουν το καλό και το κακό ως περισσότερο αποτελεσματικούς, ως πρόσωπα που διαθέτουν ισχυρότερη θέληση και μικρότερη ευαισθησία στην ταλαιπωρία."

Αντιλαμβανόμενοι τους εαυτούς τους ως καλούς ή κακούς, οι άνθρωποι ενσωματώνουν αυτές τις αισθήσεις και καθίστανται περισσότερο ικανοί σε δραστηριότητες που απαιτούν φυσική αντοχή», επισημαίνει ο Κερτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ακόμη και αυτοί που φτάνουν στο αντίθετο άκρο της «κακίας» ή «μοχθηρίας» εμφανίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. «Μπορεί ο Γκάντι ή η Μητέρα Τερέζα να μη γεννήθηκαν με τα στοιχεία ενός εξαιρετικού αυτοελέγχου, ωστόσο πιθανολογείται ότι έγιναν κάτοχοί του κατά τη διαδικασία της προσπάθειάς τους να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους», τονίζει στην ηλεκτρονική έκδοση του BBC, ο Γκρέι, ονομάζοντας το εν λόγω φαινόμενο «ηθική μετάπλαση», καθώς θεωρεί ότι τέτοιου είδους πράξεις και κατορθώματα είναι ικανά να μεταπλάθουν τους ανθρώπους από μέτριους σε εξαιρετικούς.

Η «ηθική μετάπλαση» είναι, σύμφωνα με τον Γκρέι, πολυεπίπεδη, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλες εκφάνσεις της καθημερινότητας. Μπορεί, για παράδειγμα, να προτείνει μια νέα τεχνική για την ενίσχυση του αυτοελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής μιας δίαιτας, στέλνοντας το μήνυμα: βοηθήστε τους άλλους πριν έρθετε αντιμέτωποι με τον πειρασμό.

Η έρευνα προτείνει, μεταξύ άλλων, νέες θεραπείες για την καταπολέμηση του άγχους ή της κατάθλιψης, καθώς «η προσφορά βοήθειας στον συνάνθρωπό σου μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο τρόπο για την επανάκτηση του ελέγχου της ίδιας σου της ζωής», τονίζεται στην έρευνα. Τα ευρήματα του Γκρέι βασίστηκαν σε διάφορα πειράματα.

Σε ένα απ' αυτά δόθηκε σε κάθε συμμετέχοντα από ένα δολάριο, ζητώντας τους είτε να το κρατήσουν για τον εαυτό τους είτε να το διαθέσουν για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Εν συνεχεία τους ζητήθηκε να κρατήσουν ψηλά έναν αλτήρα, βάρους 2,5 κιλών για όσο χρονικό διάστημα μπορούσαν να αντέξουν.
Αυτοί που είχαν διαθέσει το δολάριο για κάποιον φιλανθρωπικό σκοπό κατάφεραν κατά μέσο όρο να κρατήσουν ψηλά τον αλτήρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα περισσότερο από εκείνους που είχαν οικειοποιηθεί το νόμισμα...

«Είτε είσαι αγιοπρεπής ή ανόσιος, φαίνεται ότι η δύναμη είναι παρούσα σε γεγονότα που εμπεριέχουν τον ηθικό παράγοντα», καταλήγει ο Κερτ Γκρέι.

Πηγή : http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11387&subid=2&pubid=25912948

Δεν υπάρχουν σχόλια: