Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Το Σπήλαιο του Πλάτωνα, το Matrix και τα Μέσα Ελέγχου του Νου Μας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: