Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Καὶ νὰ μοῦ τὸ ἔλεγαν, δὲν θὰ τὸ πίστευα πὼς θὰ ζούσαμε τέτοια μεγαλεῖα!!! Εἰλικρινῶς ἄλλα περίμενα… Τόσα μεγαλεῖα ὅμως ποτέ!!! Ξεπερνοῦν κάθε φαντασία!!!
Ἐν τάξει… Ἔχουμε πράγματι ἀλλοφρονήσει ἀπὸ τὶς διαρκεῖς ἐπιθέσεις τῆς νέας τάξεως κατὰ τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τῶν νόμων τῆς φύσεως καὶ κάθε ἀρχῆς. Ἔχουμε δεῖ ὅλων τῶν εἰδῶν τοὺς σχεδιασμοὺς νὰ ἐξελλίσσονται ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ποθουμένη, γιὰ κάποιους μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ. Κι ἔχουμε ἐπίσης διαπιστώσει πὼς ἀπὸ τὴν μία ἡ ὑπερσεξουαλικοποίησις, ἡ ΕΠΙΒΟΛΗ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς κάτι …ἀναγκαῖον, ἡ καταστροφὴ τοῦ γάμου, ἡ ὑποστήριξις …παρτουζιάρικων «γάμων» κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ δηλητηριασμένη διατροφή, τὰ ναρκωτικά, οἱ ψεκασμοὶ παραμένουν σταθερὲς ἀξίες στὴν ἀτζέντα τῆς νέας τάξεως, ποὺ ἔχουν ἕναν καὶ κύριο σκοπό:τὸν ἀποπληθυσμό μας!!!

Δὲν ξέρουμε πιὰ ἀπὸ ποῦ νὰ φυλαχθοῦμε…

Καὶ φυσικὰ ὅποιος ἀρνεῖται νὰ συνεργήσῃ …ἐξαφανίζεται!!!Ὅταν ὁ πρίγκηψ βρῆκε τὸν ...πρίγκηπά του!!!1amplifyingglass
Ὅπως τὰ βλέπετε κι ἐσεῖς λοιπόν.
Χειρότερα ἀπὸ ὅσο τὰ φανταζόμασταν. Ἀπ΄ εὐθείας ἐπίθεσις στὰ παιδιά μας. Τέλος στὰ προσχήματα… Τέλος στὶς τυπικοῦρες…
Ἐὰν δὲν γίνουμε ὅλοι ἔτσι, θὰ μᾶς …ἐξαφανίσουν μὲ ἄλλον τρόπο. Ξέρουν αὐτοί!!!
Διότι τὸ νὰ κτυποῦν στὰ παιδιά μας εἶναι βεβαιωμένο πὼς θὰ ἔχουμε θεαματικὰ ἀποτελέσματα στοχεύσεων!!
Κι ἀμέσως μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θαυμαστὴ νέα πληροφορία, τῆς κατασκευασμένης ἱστορίας τοῦ πρίγκηπος, ποὺ βρῆκε τὸν …πρίγκηπά του, πρὸ κειμένου νὰ προχωρήσουμε ταχύτερα στὴν ὑλοποίησιν τῶν σχεδίων τῆς νέας τάξεως, νὰ καὶ ἡ σχετικὴ φωτογραφία, ἀπὸ διαφήμισιν, γιὰ τὴν ἔνδυσιν τῶν ἐν λόγῳ …πριγκηποπαίδων:Ὅταν ὁ πρίγκηψ βρῆκε τὸν ...πρίγκηπά του!!!2
Ἡσύχασα πλέον.
Τώρα οὐδεμία ἀνησυχία μὲ φορτώνει. Γνωρίζω θαυμάσια τὸ τὶ μᾶς περιμένει.
Καὶ δυστυχῶς, μᾶς ἀρέσει δὲν μᾶς ἀρέσει, καλῶς μᾶς περιμένουν ὅλα αὐτά.
Δὲν εἶδα κάποιον νὰ ἀντιδρᾷ.
Δὲν εἶδα κάποιον γονέα νὰ ΜΗΝ καταναλώνῃ τὰ προϊόντα τῶν πολυεθνικῶν, ποὺ ἐργάζονται πυρετωδῶς πρὸ κειμένου νὰ τοῦ …ἐξαφανίσουν τὸ παιδί του.
Δὲν εἶδα κάποιον πολίτη (ποιός ἦλθε;) νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὴν λαίλαπα τῆς νέας τάξεως ὡς κίνδυνο, ὅταν ἡ ὀμπρέλα τοῦ κόμματός του τὸν προστατεύῃ.
Οὔτε εἶδα κάποιον καλοβολεμένο νὰ θέλῃ νὰ ἀντιδράσῃ στὸ ὁ,τιδήποτε, διακινδυνεύοντας τὴν βολή του.
Οὔτε διεπίστωσα κάπου πὼς ὑπάρχει πρόθεσις ἀντιστάσεως καὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ.
Ὅλοι, μὰ ΟΛΟΙ μας, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, ἁπλῶς …παραιτούμεθα.
Συνεπῶς ΔΕΝ ἔχουμε λόγον ὑπάρξεως καὶ συμπερασματικῶς καλῶς μᾶς κάνουν.
Μᾶς βοηθοῦν νὰ φθάσουμε ταχύτερα στὸ δικό μας τέλος, ποὺ ὅμως ΕΜΕΙΣ ἔχουμε προαποφασίσει!!!.
Φιλονόη
Υ.Γ. Εὐχαριστῶ τὸν φίλο Κῦρο γιὰ τὴν παραπάνω πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: