Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

EUROGENDFOR
Και εκεί που ψαχούλευα το διαδίκτυο γυρεύοντας μιας λύση ένα κάτι να καταλάβω και γω έπεσα πάνω σε αυτό.


Το παραθέτω σε αγγλικό κείμενο όποιος νιώθει την ανάγκη να μεταφραστεί κάποιο κομμάτι του συνημμένου μπορεί να μας το ζητήσει και θα του το στείλουμε.

Η περιέργεια μου τινάχτηκε στον αέρα και είπα να κοιτάξω λίγο παρακάτω ως αδαής σε αυτά Ελληνίδα και τι βρήκα :

#Greece : Secret preparations for the intervention of EUROGENDFOR, the European special force

The economic downturn and social unrest in Greece will give the opportunity to use the secret group that was created to fight against riots and uprising in Europe.

The EUROGENDFOR is a secret group with headquarters in Italy. According to the Aegeantimes.gr , they are already in Greece!


“Two weeks ago, we had the first information that to Igoumenitsa has landed a foreign military-police force! Since then, we contacted various sources and tried to cross the news but in vain! No one knew or knew something about, as if they came in Greece … and not swallows a foreign power. Rumors and gave and took from independent sources have confirmed the arrival of a foreign power.

[...]None of them bears insignia, uniforms or even the body which serve! Instead, wearing civilian clothes, suits, all of them and everyone kontokouremenoi carry a small backpack! The transition in the premises of 110 AM, was not a conventional business way but went there in small parts, as if they wanted to protect themselves from eyes of the world! Another strange thing is that while it is (supposedly) for a European force that simply parked for a while in our country, bound for Kosovo, stay lasts for weeks! The most stunning of all, however, is the location living! The 110 AM, after the recent “Military Kallikrates” the forces of our Air Force, is an abandoned facility. Whole or power has moved elsewhere (mostly in Volos). wonder then is, what exactly do in a camp 300 decommissioned police “special forces”, as if they came here for vacation!


So, according to officials in Brussels, with whom we contacted, all of Europe, except Greek-aware that this is a highly trained unit that has a mission, to prevent mass movements and protection of public figures (VIP) . ” In 110PM Larissa are only a small part of them, mostly Czechs , “he said stumped! ” They arrived here in order to protect at first step, European officials angry reactions from the crowd and secondly, surveillance oflarge European companies which are likely to be targets of insurgents crowd ! “

Translation from Aegeantimes

From the Eurogendfor Website:

“The European Gendarmerie Force (EGF) is an initiative of 5 EU Member States – France, Italy, The Netherlands, Portugal and Spain – aimed at improving the crisis management capability in sensitive areas. Since Wednesday, 17th December 2008, the High Level Interdepartmental Committee Meeting (CIMIN) decided to welcome the Romanian Gendarmerie to become a full member of the EGF. Therefore the EGF consists from that moment of 6 member states.

EGF responds to the need to rapidly conduct all the spectrum of civil security actions, either on its own or in parallel with the military intervention, by providing a multinational and effective tool.

The EGF will facilitate the handling of crisis that require management by police forces, usually in a critical situation, also taking advantage from the experience already gained in the relevant peace-keeping missions.

Based in Vicenza in the “Generale Chinotto” barracks, the EGF HQ is now developing a comprehensive and coherent operational system, which will permit to be ready in case of prompt deployment to crisis areas.

EGF goal is to provide the International Community with a valid and operational instrument for crisis management, first and foremost at disposal of EU, but also of other International Organizations, as NATO, UN and OSCE, and ad hoc coalitions.


Κατόπιν λόγω περιέργειας βρήκα αυτό Συγκινήθηκα απότομα και είπα να τα συνθέσω όλα αυτά με το κάτωθι
Τελικά το συμπέρασμα ήταν ένα:
Ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο δεν είναι η Ελλάδα .
Ήθελαν να μας εξαθλιώσουν. Οχι μόνο εμάς.
Ήξεραν ότι δεν θα το κατάφερναν με τα όπλα.
Μας έμαθαν , και ως ένα βαθμό τους το επιτρέψαμε , στην κατανάλωση ως κύριο αγαθό της ευμάρειας.
Τώρα αποφάσισαν ότι πρέπει να μαζέψουν την φάρμα των ζώων.
Ξέρουν ότι ο κόσμος θα πεινάει άλλωστε μόνο έτσι ελέγχεται.
Έφτιαξαν στρατό για να μας δαμάσουν.
Τον έκαναν πανευρωπαϊκό για να μη ρισκάρουν το συναίσθημα των ομοεθνών.
Εμείς θα είμαστε η σπίθα σε μια φλόγα που θα τους κάψει, αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα και γαλάζιο ουρανό.

Περιμένουν.

Ο καιρός γαρ εγγύς ο στρατός παντού ….

Η Ευρώπη ξυπνά και λειτουργεί πέρα από κόμματα και χρώματα .

Εμείς ; Θα βγούμε από αυτό το τούνελ χωρίς τέλος χωρίς φως ;
Δεν φτάνει πια ;δεν καταλάβαμε; δεν είδαμε; τι άλλο πρέπει να γίνει ;

Ηρθε και η TASK FORCE
Μνηµόνιο Συνεργασίας

Μεταξύ αφενός του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 15,όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,και αφετέρου του Υπουργείου Προϋπολογισµού, ∆ηµόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθµισης του Κράτους της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, 135 Rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από την Υπουργό Προϋπολογισµού, ∆ηµόσιου Λογιστικού και Μεταρρύθµισης του Κράτους, και κυβερνητικό εκπρόσωπο,και σε συνεργασία, ως τρίτο µέρος, µε την Οµάδα ∆ράσης για την Ελλάδα (Task Force For Greece) εφεξής καλούµενης χάριν συντοµίας TFGR, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον επικεφαλής της ΤFGR.Λαµβανοµένων υπόψη:Ότι στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της 12ης Οκτωβρίου 2011, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες ανάµεσα στις Ελληνικές Αρχές, την TFGR, τις αρχές των κρατών-µελών και διεθνείς οργανισµούς, η Γαλλία προσφέρθηκε επίσηµα να παράσχει στην Ελλάδα κρατική βοήθεια ως Υπεύθυνος Τοµέα (Domain Leader) για τη διοικητική µεταρρύθµιση σε κεντρικό επίπεδο.

Ότι ο κύριος ρόλος και αρµοδιότητα του Υπεύθυνου Τοµέα είναι να παράσχει κρατική βοήθεια στις Ελληνικές Αρχές στη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης ώστε να προετοιµαστεί η συνολική αρχιτεκτονική και στρατηγική για να υλοποιηθεί η διοικητική µεταρρύθµισηιδίως εντός του πλαισίου των συστάσεων του ΟΟΣΑ και µε βάση τις απαιτήσεις του Μνηµονίου.

Ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ πρότεινε την υλοποίηση συγκεκριµένων πράξεων µε σκοπό τη µεταρρύθµιση της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Ως πρώτη άµεση συνέπεια, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προετοίµασε το νοµοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, συµπληρωµατικά προς το νοµοθετικό πλαίσιο του άρθρου 35 του2 νόµου 4024/2011, που περιγράφει τις αρχές αξιολόγησης των δοµών και του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης.

Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι επίσηµα επιβεβαιώνουν τα εξής: 

Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας, συνοµολογείται µεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, σε συνεργασία µε την TFGR και ορίζει τη Γαλλία Υπεύθυνο Τοµέα για την παροχή τεχνικής βοήθειας αναφορικά µε την µεταρρύθµιση της κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα. 

Σε συνέχεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το Νοέµβριο και ∆εκέµβριο, καταρτίστηκε, συζητήθηκε και συµφωνείται από κοινού, σε συνεργασία µε την TFGR, ένας γενικός οδικός χάρτης ανάµεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα (επισυναπτόµενο Παράρτηµα 1). 

Ο εν λόγω οδικός χάρτης αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο και θα είναι, για τις Ελληνικές Αρχές,ένα εργαλείο το οποίο διασφαλίζει τη συνολική εικόνα και τη συνεκτική παρακολούθηση.Σύµφωνα µε τις συστάσεις του ΟΟΣΑ καθώς και µε τις απαιτήσεις του Μνηµονίου, ο οδικός χάρτης περιγράφει τη συνολική αρχιτεκτονική και τη στρατηγική για την υλοποίηση της διοικητικής µεταρρύθµισης. 

Ο οδικός χάρτης θα εξελιχθεί σταδιακά στα σχετικά λεπτοµερή σχέδια δράσης που θα µετουσιωθούν σε συγκεκριµένα έργα, µε τις ανάλογες φάσεις,ορόσηµα, προθεσµίες καιδείκτες δράσης. Πρόκειται για ένα κυλιόµενο σχέδιο δράσης που θα αποτελέσει τη βάση ώστε να καθοριστεί, για κάθε έργο, ο τύπος της αιτούµενης βοήθειας (είτε άµεσα µέσω των Εθνικών Αρχών, Ευρωπαϊκών Οργάνων, ∆ιεθνών Οργανισµών, πιστοποιηµένων υπηρεσιών ή µέσω του ιδιωτικού τοµέα). 

Εάν κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί επίσηµα από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισηςκαι Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατόπιν συµφωνίας µε τον Υπεύθυνο Τοµέα σε συνεργασία µε την TFGR, ο εν λόγω οδικός χάρτης-πλαίσιο µπορεί να συµπληρωθεί από σχετικές ενέργειες για την παροχή βοήθειας.

Ο οδικός χάρτης-πλαίσιο αποτελεί την κύρια εντολή που αναλαµβάνει η Γαλλία ως Υπεύθυνος Τοµέα για τη διοικητική µεταρρύθµιση σε κεντρικό επίπεδο και πρόκειται να υλοποιηθεί στους διάφορους φορείς της κεντρικής διοίκησης. 3 Στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας, ο Υπεύθυνος Τοµέα µπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης να οργανώσει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, τις απαραίτητες επαφές µε τα διάφορα Υπουργεία ή τυχόν άλλους κρατικούς φορείς.

Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας καλύπτει επίσης την παροχή κρατικής βοήθειας µε στόχο να δηµιουργηθεί µια σταθερή δοµή διϋπουργικού συντονισµού, καθώς και να καθοριστούν και να υλοποιηθούν οι σχετικές αρµοδιότητες και διαδικασίες.

Οι Γαλλικές Aρχές θα συνδράµουν τις Ελληνικές Aρχές και την TFGR σε όλη τη µεταρρυθµιστική διαδικασία, µε στόχο να διασφαλίσουν τη συνοχή των διαφόρων σχεδίων δράσης και έργων στους τοµείς παροχής βοήθειας του οδικού χάρτη, λαµβανοµένου υπόψη του σχεδίου νόµου επί του επιτελικού κράτους.

Επικοινωνίες αναφορικά µε συγκεκριµένες δράσεις ή έργα θα συµφωνούνται από κοινού. 
Η επικρατούσα γλώσσα του παρόντος Μνηµονίου Συνεργασίας είναι η αγγλική. 

Το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε ισχύ µετά την υπογραφή του από όλα τα µέρη.

Και επειδή έρχονται και χειρότερα τον Ιούνιο δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη πως δένουν τα δυο …


Δεν υπάρχουν σχόλια: